wersja rosyjska wersja angielska

Aktualizacja programu

Aktualizacja programu w wersji jednostanowiskowej

Po umieszczeniu płyty CD w napędzie powinien uruchomić się program startowy z oknem dialogowym System INFO-EKSPERT autoinstalacja. Jeżeli w systemie nie jest ustawiona opcja automatycznego uruchamiania płyty CD wejdź na zawartość płyty, do katalogu setup i uruchom program z pliku autorun.exe. W oknie, które się pojawi kliknij przycisk Wersja jednostanowiskowa.

Otworzy się okno Instalacja / uaktualnianie programu jednostanowiskowego zawierające listę wszystkich komponentów niezbędnych do prawidłowego działania Systemu INFO-EKSPERT w wersji jednostanowiskowej łącznie z ustawionym wcześniej lokalizacjami dla programu i dla danych.

Chcąc zaktualizować program wystarczy więc kliknąć przycisk [Instaluj]. Pojawi się okienko z pytaniem „Instalować wybrane elementy?” Po kliknięciu na przycisk [Tak] rozpocznie się aktualizacja wszystkich komponentów z pozostawieniem ich dotychczasowych ustawień. Zakończenie całej operacji sygnalizowane jest stosownym komunikatem, a klikniecie na przycisk [OK] spowoduje całkowite zakończenie procesu aktualizacji; program będzie gotowy do uruchomienia i aktywowania.

Prezentacja video

do góry