sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PL EN RUS
SZKOLENIA


Aktualizacja programu w wersji jednostanowiskowej

Po umieszczeniu płyty CD w napędzie powinien uruchomić się program startowy z oknem dialogowym System INFO-EKSPERT autoinstalacja. Jeżeli w systemie nie jest ustawiona opcja automatycznego uruchamiania płyty CD wejdź na zawartość płyty, do katalogu setup i uruchom program z pliku autorun.exe. W oknie, które się pojawi kliknij przycisk Wersja jednostanowiskowa.

Otworzy się okno Instalacja / uaktualnianie programu jednostanowiskowego zawierające listę wszystkich komponentów niezbędnych do prawidłowego działania Systemu INFO-EKSPERT w wersji jednostanowiskowej łącznie z proponowanymi lokalizacjami dla programu i dla danych.

Jeżeli instalacja przeprowadzana jest na komputerze, na którym dotychczas nie było Systemu INFO – EKSPERT w oknie pojawią domyślne ścieżki dostępu: dla katalogu programu będzie to C:\PSWR_WKJ a dla baz danych C:\PSWRDANE. W sekcji Pozostałe elementy na zielono, czyli z przeznaczeniem do zainstalowania, zaznaczone będą wszystkie komponenty. Chcąc zachować ich domyślne ustawienia należy kliknąć przycisk [Instaluj]. Pojawi się okienko z pytaniem „Instalować wybrane elementy?” Po kliknięciu na przycisk [Tak] rozpocznie się instalacja wszystkich komponentów z pozostawieniem ich domyślnych ustawień. Zakończenie całej operacji sygnalizowane jest stosownym komunikatem, a klikniecie na przycisk [OK] spowoduje całkowite zakończenie procesu instalacji; program będzie gotowy do uruchomienia i aktywowania.

Prezentacja video

Copyrights 2017: www.millenium.pl