sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PL EN RUS
SZKOLENIA


Instalacja programu w wersji serwerowej

Po pojawieniu się okna System INFO - EKSPERT autoinstalacja można przystąpić do uruchomienia właściwej instalacji. W tym celu należy nacisnąć przycisk z napisem [Wersja serwerowa - serwer] znajdujący się w sekcji Instalacja / uaktualnianie programu.

Otworzy się okno Instalacja / uaktualnianie programu serwerowego zawierające listę wszystkich komponentów niezbędnych do prawidłowego działania Komputerowego Systemu INFOEKSPERT w wersji serwerowej łącznie z proponowanymi lokalizacjami dla programu i dla danych.
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przy instalacji wersji serwerowej jest przygotowanie udostępnionego zasobu, czyli stworzenie odpowiedniego katalogu, i udostępnienie go wszystkim przyszłym użytkownikom Systemu INFO-EKSPERT z pełnymi prawami dostępu ( potem można ograniczyć prawa do niektórych jego podkatalogów ).

W zależności od tego czy do pracy w sieci zainstalowana zostanie jedna czy więcej wersji programu, zakładamy odpowiednią dla tejże ilości liczbę katalogów w udostępnionym wcześniej zasobie. W tym celu należy kliknąć przycisk [Domyślne ustawienia katalogów] - pojawi się okno o takiej samej nazwie. Po zatwierdzeniu ilości oraz rodzaju wersji jakie mają być przeznaczone do instalacji, w sekcji Podstawowe pliki programu pojawią się ścieżki dostępu do katalogów, wskazujących lokalizację tychże programów.

Następny etap to wskazanie katalogu dla danych. Przy pierwszej instalacji, po ustawieniu katalogów programu, w sekcji Bazy danych w udostępnionym zasobie, domyślnie zostanie wskazany katalog X:\DANE (X – udostępniony zasób) jako ten, w którym fizycznie będą umieszczone bazy danych. Zmiana tej lokalizacji, nawet poza udostępniony zasób nie wpłynie na działanie programu o ile nowa lokalizacja również będzie udostępniona użytkownikom Systemu INFO –EKSPERT. Kolejny proces konfiguracji wersji serwerowej to założenie i wskazanie katalogu dla bazy użytkowników. Podobnie jak w przypadku instalacji baz danych, również i tu, w udostępnionym zasobie zostanie wskazany domyślny katalog X:\BAZA_U. Przy instalacji bazy użytkowników istotnym wymogiem jest ten, że jej katalog musi zostać umieszczony w udostępnionym zasobie, czyli w tym, w którym znajdują się katalogi programu.

Po zaznaczeniu wszystkich wybranych komponentów należy kliknąć na przycisk [Instaluj]. Pojawi się okienko z pytaniem „Instalować wybrane elementy?”. Po kliknięciu na przycisk [Tak] rozpocznie się instalacja wszystkich komponentów z pozostawieniem ich domyślnych ustawień. Zakończenie całej operacji sygnalizowane jest stosownym komunikatem, a klikniecie na przycisk [OK] spowoduje całkowite zakończenie tej części procesu instalacji wersji serwerowej, która bezpośrednio dotyczy samego serwera. Następny etap to instalacja wersji serwerowej na końcówce.

Pomimo tego, iż program daje możliwość edycji większości ustawień konfiguracji wersji serwerowej, zaleca się pozostawienie ustawień domyślnych, proponowanych przez program. Ułatwia to bowiem późniejszą diagnostykę całego Systemu czy, w skrajnych przypadkach, jego naprawę.

Prezentacja video

Copyrights 2017: www.millenium.pl