sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PL EN RUS

Strona zamówienia on-line dla programów komputerowych

Wersja jednostanowiskowa

Nazwa produktu

Cena netto

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE

912
x
2 x 480
x
4 x 252
x

INFO-AUTO

1476
x
2 x 780
x
4 x 405
x

INFO-STANDARD

2292
x
2 x 1206
x
4 x 624
x

INFO-PLUS

2904
x
2 x 1530
x
4 x 789
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

Dodatkowy moduł - Ceny zakupu (wersja jednostanowiskowa)


Zamawiam moduł Ceny zakupu* zł.**

*oferta dotyczy rocznego abonamentu
**płatność jednorazowa
W przypadku wersji serwerowej programu ilość zamówionych modułów Ceny zakupu jest równoznaczna z ilością zamówionych stanowisk.
Cena zaś jest ilorazem: ilość stanowisk X 600 zł.

 

Wersja serwerowa - stanowisko podstawowe

Nazwa produktu

Cena netto

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE

1104
x
2 x 582
x
4 x 303
x

INFO-AUTO

1764
x
2 x 942
x
4 x 486
x

INFO-STANDARD

2748
x
2 x 1440
x
4 x 747
x

INFO-PLUS

3480
x
2 x 1842
x
4 x 945
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

 

Wersja serwerowa - stanowisko dodatkowe

Nazwa produktu

Cena netto

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE

912
x
2 x 480
x
4 x 252
x

INFO-AUTO

1476
x
2 x 780
x
4 x 405
x

INFO-STANDARD

2292
x
2 x 1206
x
4 x 624
x

INFO-PLUS

2904
x
2 x 1530
x
4 x 789
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

WartośćDodatkowy moduł - Ceny zakupu(wersja serwerowa)


Zamawiam moduł Ceny zakupu* zł.**

*oferta dotyczy rocznego abonamentu
**płatność jednorazowa
W przypadku wersji serwerowej programu ilość zamówionych modułów Ceny zakupu jest równoznaczna z ilością zamówionych stanowisk.
Cena zaś jest ilorazem: ilość stanowisk X 600 zł.

Zamawiam program od:
 

Archiwalne bazy danych

Cena netto

Zakres dostępu

Ilość

Rodzaj nośnika

Całość (od 1996 roku)

750 zł. x 

od 2005 roku

650 zł. x 

od 2008 roku

550 zł. x 

od 2011 roku

450 zł. x 

Zakup archiwalnych baz jest jednorazowy

Wartość     


 

Suma zamówienia   netto

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO


* - wypełnienie pól z gwiazdką jest niezbędne do realizacji zamówienia


Uwaga! W przypadku osoby fizycznej pola dotyczące nazwy firmy jak też numeru NIP nie są wymagane

Status zamawiającego*
Dokładna nazwa firmy*
Imię i nazwisko*
Ulica*
Kod*
Miejscowość*
e-mail*
tel.*\fax
NIP*
Adres do korespondencji

Realizacja zamówienia na Komputerowy System Info-Ekspert trwa 2 dni robocze, pozostały czas wysyłki zależny jest od Poczty Polskiej. Koszty przesyłki ZWYKŁEJ-PRIORYTETOWEJ ( na terenie Polski) pokrywa WYDAWCA. Opłata za przesyłkę POLECONĄ, i PRIORYTETOWĄ-POLECONĄ leży po stronie zamawiającego i będzie refakturowana wg aktualnego cennika UPP.

Wybierz rodzaj przesyłki

Przesyłka zwykła-priorytetowa (koszt pokrywa wydawca)
Przesyłka polecona
Przesyłka priorytetowa polecona

Dodatkowe informacje:


Copyrights 2017: www.millenium.pl