sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PL EN RUS
SZKOLENIA


Aktywacja programu w wersji serwerowej

Aktywację programu w wersji serwerowej należy przeprowadzić w następujący sposób.

 • 1. Na komputerze, który jest serwerem dla programu należy uruchomić ‘Jako administrator’ bieżącą płytę instalacyjną Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności:
  • a. wejść na zawartość płyty.
  • b. otworzyć katalog ‘setup’
  • c. kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik ‘autorun.exe’ i wybrać opcję ‘Uruchom jako administrator’.
 • 2. Następnie należy kliknąć przycisk ‘Aktywacja wersji serwerowej’
  • a. prawdopodobnie w oknie które pojawi się na ekranie, w górnej jego części, w sekcji ‘Katalog programu’, będzie domyślnie wprowadzony katalog, w którym program został zainstalowany. Jeśliby tak nie było, należy ten katalog wskazać.
 • 3. Kliknąć przycisk ‘Aktywacja wstępna’.
 • 4. Wprowadzić numer licencji i hasło przydzielone przez INFO-EKSPERT.
 • 5. Kliknąć przycisk ‘Generuj klucz instalacji’ (w polu ‘Klucz który należy przesłać do INFO-EKSPERT, powinien pojawić się ciąg znaków)
 • 6. Wypełnić pozostałe pola w sekcji ‘Informacje dodatkowe’. Jeżeli pola te są już wypełnione należy jedynie sprawdzić czy dane są prawidłowe i ewentualnie je skorygować.
 • 7. Kliknąć przycisk ‘Twórz plik’
 • 8. Wybrać Pulpit jako lokalizację dla pliku.
 • 9. Kliknąć przycisk ‘Zapisz’ nie zmieniając nazwy pliku.
 • 10. Zamknąć program, odszukać na Pulpicie plik o nazwie ‘A_Akt_Wst.txt’ i jako załącznik wysłać go mailem na adres: aktywacja@info-ekspert.pl
 • 11. Po otrzymaniu maila zwrotnego z kodem aktywacji końcowej należy kliknąć przycisk ‘Aktywacja końcowa’
 • 12. Wprowadzić klucz aktywujący otrzymany z INFO-EKSPERT (klucz najlepiej wprowadzić na zasadzie kopiuj/wklej)
 • 13. Kliknąć przycisk ‘Aktywuj program’ i zatwierdzić przyciskiem OK.

 • Uwaga! Parametry wymienione w punktach od 14 do 16 wprowadzamy tylko wtedy, gdy nie zostało to wykonane wcześniej. Jeżeli parametry te są widoczne w oknie, należy przejść od razu do punktu 17.

 • 14. Kliknąć przycisk ‘Plik’ w celu ustawienia parametrów działania aktywacji.
 • 15. Wprowadzić IP komputera, który jest serwerem dla programu.
 • 16. Wprowadzić numer portu. Zaleca się stosowanie numeru powyżej 61000, a także wcześniejsze uzgodnienie go z administratorem sieci komputerowej.
 • 17. Kliknąć przycisk ‘Uruchom aktywację’

Prezentacja video

Copyrights 2017: www.millenium.pl