Przejdź

sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

SZKOLENIA

Program szkolenia podstawowego

Wykorzystanie Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT
do wycen wartości rynkowych pojazdów

Wykład

1. Podstawy teoretyczne wyceny wartości rynkowych pojazdów według SRTSiRD.

 • 1.1. Podstawowe definicje
 • 1.2. Identyfikacja wycenianego pojazdu
  • a) Identyfikacja danych technicznych pojazdu.
  • b) Kompletacja wyposażenia pojazdu.
 • 1.3. Stan techniczny pojazdu.
  • a) Sprawność zespołów.
  • b) Stan nadwozia, wcześniejsze naprawy.
  • c) Inne czynniki kształtujące wartość: przebieg, liczba użytkowników, charakter wykorzystania, pochodzenie.
 • 1.4. Metodyka wycen pojazdów uszkodzonych.
  • a) Stosowane metody obliczeniowe.
  • b) Ocena stopnia uszkodzenia pojazdu.
  • c) Szacowanie koszu odbudowy uszkodzonego pojazdu.

Ćwiczenia
praktyczna realizacja etapów wyceny pojazdów na wybranych przykładach

2. Wycena wartości samochodów osobowych sprawnych w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

 • 2.1. Wybór pojazdu bazowego.
  • a) Wyszukiwanie pojazdu w bazie danych: identyfikacja modelu, wersja modelu pojazdu a jego wyposażenie.
  • b) Wybór na podstawie pojazdu z bazy danych: kryteria wyboru, uwzględnianie występujących różnic danych pojazdu.
 • 2.2. Udokumentowanie stanu technicznego wycenianego pojazdu.
  • a) Opis stanu technicznego pojazdu.
  • b) Dokumentowanie stanu powłoki lakierowej.
  • c) Dokumentacja fotograficzna, zarządzanie zdjęciami.
  • d) Naprawy konieczne.
 • 2.3. Korekty obniżające lub podwyższające wartość pojazdu.
  • a) Wpływ przebiegu na wartość.
  • b) Korekta z tytułu wyposażenia dodatkowego (listy wyposażenia producenta, ogólna).
  • c) Inne korekty wartości.

3. Wycena wartości samochodów osobowych uszkodzonych w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

 • 3.1 Samodzielne wpisanie kosztów naprawy.
 • 3.2 Samodzielne ustalenie obrazu uszkodzeń pojazdu.
 • 3.3 Współdziałanie Programu z Systemem AUDATEX lub DAT.
  • a) Wycena na podstawie kalkulacji AUDATEX lub DAT.
  • b) Import kalkulacji naprawy pojazdu AUDATEX lub DAT do wyceny: interpretacja przebiegu importu danych, dane z kalkulacji a obraz uszkodzeń pojazdu.
 • 3.4 Automatyczne przeniesienie obrazu uszkodzeń pojazdu z kalkulacji Audatex lub DAT.
  • a) Dane z kalkulacji AUDATEX lub DAT i ich weryfikacja.
  • b) Własna ocena stopnia uszkodzeń.
 • 3.5 Koszty naprawy uszkodzonego pojazdu.
  • a) Kosztorys naprawy w warunkach ASO.
  • b) Kosztorys zredukowany.
  • c) Kosztorys własny wyceniającego (ofertowy).
 • 3.6 Wartość odzysku części.
 • 3.7 Interpretacja wyników zastosowanych metod obliczeniowych, końcowa własna korekta wyceniającego.

4. Wycena pojazdów użytkowych.

 • 4.1 Wybór pojazdu o wymaganej zabudowie.
 • 4.2 Wycena ciągników siodłowych i samochodów skrzyniowych.
 • 4.3 3Korekty wartości bazowych.
 • 4.4 Ocena stopnia uszkodzenia.
 • 4.5 An0aliza kosztów odbudowy pojazdu uszkodzonego.
 • 4.6 Wyposażenie specjalne: dobór i wycena.

5. Inne funkcje Programu.

 • 5.1 Instalacja programu.
 • 5.2 Instalacja baz danych.
 • 5.3 Instrukcja obsługi.
 • 5.4 Protokół szkody.
 • 5.5 Administrowanie wycenami: przyjmowanie i wysyłanie wycen, otwieranie istniejących wycen.
 • 5.6 Korespondencja seryjna do wykonywanych wycen.
 • 5.7 Kontakt z INFO-EKSPERT.


Opracowano w INFO-EKSPERT Sp. z o.o.Copyrights 2017: www.millenium.pl