Przejdź

sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

O FIRMIE

Podstawowe informacje o firmie INFO-EKSPERT

INFO-EKSPERT - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kochanowskiego 47 lok. 43
01-864 Warszawa

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000120688
Wysokość kapitału zakładowego: 240.000 zł

NIP: 526 030 10 66

Firma jest wydawcą katalogów i programów komputerowych, służących do profesjonalnej wyceny pojazdów samochodowych. Spółka jest ściśle związana ze środowiskiem rzeczoznawców samochodowych, z którymi współpracuje w badaniach rynku. Wynika to również z faktu, że założycielami i właścicielami Spółki są największe organizacje rzeczoznawcze w Polsce:INFO-EKSPERT rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku od wydawania niespełna 50-stronicowej broszurki "Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe". Przez kolejne lata firma rozwijała to opracowanie do obecnej postaci dwutomowego miesięcznika, w którym na około 1800 stronach publikowane są notowania wartości rynkowych (ok. 175 tys.) większości pojazdów użytkowanych w Polsce.

Spółka wzbogacała swoją ofertę o kolejne tytuły, w tym:

 • od początku 1993 roku "Pojazdy Samochodowe Wkładka Techniczna"
 • od 1997 roku "Pojazdy Samochodowe Wyposażenie"
 • do 2001 roku "Cennik części zamiennych"
  (aktualnie wydawanie tych tytułów zostało zawieszone na czas nieokreślony).


Publikacje INFO-EKSPERT są przygotowane na podstawie obserwacji i analiz rynku samochodowego, prowadzonych przez rzeczoznawców samochodowych. Gwarantuje to wysoką jakość i solidność zebranych informacji, które pochodzą z największych giełd samochodowych, auto-komisów, salonów sprzedaży oraz ogłoszeń prasowych z całej Polski. Dzięki tak szerokiej gamie źródeł, dane przedstawiane w publikacjach INFO-EKSPERT są dokładnym odzwierciedleniem zmian cen pojazdów nowych oraz wartości rynkowych pojazdów używanych.

W 1997 roku firma weszła w kolejny dynamiczny okres swojego rozwoju wprowadzając nową gamę produktów - programy komputerowe. Początkowo w wersji dla DOS, a od stycznia 1998 roku w wersji dla WINDOWS oferuje Komputerowy System INFO-EKSPERT - program wspomagający sporządzanie i drukowanie wycen wartości pojazdów.

Program jest systematycznie modernizowany i rozwijany tak, by jak najlepiej spełniał wymagania użytkowników. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wyboru wersji programu - począwszy od elektronicznej wersji wydawnictw książkowych, na programie umożliwiającym sporządzanie wycen dowolnie wybranych pojazdów (sprawnych, jak i w zróżnicowanym stanie uszkodzeń) skończywszy. Możliwe jest wykonanie wyceny wartości pojazdu na okres obecny, jak i wcześniejszy przed 1996 rokiem. Dzięki owocnej współpracy z firmą AUDATEX POLSKA możliwe jest także automatyczne przenoszenie danych o naprawie pojazdu z systemów kalkulacyjnych tej firmy.

W ramach programu realizowane są na życzenie klientów dodatkowe opcje umożliwiające daleko idące usprawnienia procesów oceny, kwalifikacji i rozliczeń szkód komunikacyjnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Program zapewnia wykonywanie wycen wg procedur rzeczoznawczych, ubezpieczeniowych czy celnych. Dostępne są wersje jednostanowiskowe i sieciowe, jak również wycena samochodu online. Tworzone są także skomplikowane procedury współpracy informatycznej Programu z rozwiniętymi systemami informatycznymi wielu firm.

Komputerowy System INFO-EKSPERT znalazł szerokie uznanie u użytkowników. O jego jakości i przydatności najlepiej świadczy fakt, że dziś większość wycen pojazdów w Polsce jest wykonywana przy pomocy Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT.

Oferta INFO-EKSPERT skierowana jest do:

 • rzeczoznawców i biegłych sądowych
 • firm i agentów ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód
 • fleet managerów i firm CFM,
 • dealerów i auto-komisów
 • urzędów administracji państwowej (celnych, skarbowych itp.),
 • instytucji finansowych
 • jak również osób zainteresowanych bieżącą oraz przyszłą sytuacją na rynku motoryzacyjnym.


Copyrights 2017: www.millenium.pl