sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

ZAMÓWIENIA

Strona zamówienia on-line dla programów komputerowych


Uwaga! Podane w formularzu ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT

Uwaga! Właściwy cennik znajduje siępod linkiem cennik


Wersja jednostanowiskowa

Nazwa produktu

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE
1164 zł.
x
2 x 618 zł.
x
4 x 324 zł.
x
INFO-AUTO
1884 zł.
x
2 x 1002 zł.
x
4 x 516 zł.
x
INFO-STANDARD
2928 zł.
x
2 x 1548 zł.
x
4 x 801 zł.
x
INFO-PLUS
3732 zł.
x
2 x 1962 zł.
x
4 x 1011 zł.
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

Dodatkowy moduł - Ceny zakupu (wersja jednostanowiskowa)

Zamawiam moduł Ceny zakupu w ilości sztuk*

*oferta dotyczy rocznego abonamentu
**płatność jednorazowa
***Jeżeli to możliwe, w przypadku zamówienia większej ilości modułów, prosimy o podanie w informacjach dodatkowych numerów licencji, do których będą dołączone zakupione moduły Cen zakupu.

Wartość          


Wersja serwerowa - stanowisko podstawowe

Nazwa produktu

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE
1428 zł.
x
2 x 744 zł.
x
4 x 390 zł.
x
INFO-AUTO
2256 zł.
x
2 x 1200 zł.
x
4 x 624 zł.
x
INFO-STANDARD
3516 zł.
x
2 x 1842 zł.
x
4 x 957 zł.
x
INFO-PLUS
4464 zł.
x
2 x 2358 zł.
x
4 x 1212 zł.
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

Wersja serwerowa - stanowisko dodatkowe

Nazwa produktu

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE
1164 zł.
x
2 x 618 zł.
x
4 x 324 zł.
x
INFO-AUTO
1884 zł.
x
2 x 1002 zł.
x
4 x 516 zł.
x
INFO-STANDARD
2928 zł.
x
2 x 1548 zł.
x
4 x 801 zł.
x
INFO-PLUS
3732 zł.
x
2 x 1962 zł.
x
4 x 1011 zł.
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

Dodatkowy moduł - Ceny zakupu (wersja serwerowa)

Zamawiam moduł Ceny zakupu

*oferta dotyczy rocznego abonamentu
**płatność jednorazowa
***W przypadku wersji serwerowej programu ilość zamówionych modułów Ceny zakupu jest równoznaczna z ilością zamówionych stanowisk.
Cena zaś jest ilorazem: ilość stanowisk X 900 zł

Wartość          
Zamawiam program od:
Archiwalne bazy danych

Zakres dostępu

Ilość

Rodzaj nośnika

Całość (od 1996 roku)
1050 zł. x 

od 2005 roku
950 zł. x 

od 2008 roku
850 zł. x 
od 2011 roku
750 zł. x 

     Zakup archiwalnych baz jest jednorazowy

Wartość      

Suma zamówienia   netto

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO


* - wypełnienie pól z gwiazdką jest niezbędne do realizacji zamówienia

Uwaga! W przypadku osoby fizycznej pola dotyczące nazwy firmy jak też numeru NIP nie są wymagane
Koszty przesyłki leżą po stronie Zamawiającego

Status Zamawiającego*

Dokładna nazwa firmy*

Imię i nazwisko osoby zamawiającej*

Ulica*

Kod*

Miejscowość*

e-mail*

tel.*\fax

NIP*

Adres do korespondencji

Sposób aktualizacji

Dodatkowe informacje


Copyrights 2017: www.millenium.pl