Przejdź

sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

SZKOLENIA


Szkolenia - informacje ogólne

Wykłady jak i praktyczne ćwiczenia dotyczące obsługi Systemu Info-Ekspert prowadzone są przez specjalnie do tego przygotowanych prelegentów. Ich doświadczenie szkoleniowe jak też długoletnia praktyka w zakresie wycen pojazdów za pomocą naszego programu, zapewniają profesjonalizm i skuteczność w przekazywaniu posiadanej przez nich wiedzy.

Interaktywny sposób prowadzenia szkoleń, z praktycznym wykorzystaniem programów komputerowych, jak też stosowanie oryginalnych i optymalnie opracowanych pomocy dydaktycznych gwarantują Państwu nabycie solidnych umiejętności w posługiwaniu się naszymi systemami.

Słuchacze podczas szkoleń otrzymują materiały pomocnicze oraz mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu wycen pojazdów samochodowych.
Nasza oferta jest skierowana:

  • do osób, które korzystają z naszych produktów lub mają zamiar w przyszłości z nich korzystać;

  • do osób, dla których wiedza z zakresu zasad oraz kolejności postępowania przy określaniu wartości pojazdów, przy użyciu szeroko stosowanego przez rzeczoznawców samochodowych komputerowego systemu firmy Info-Ekspert, służącego do wyznaczania wartości pojazdów może być pomocna w praktyce zawodowej;

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym posługiwania się systemem komputerowym INFO-EKSPERT.

Szkolenie zawiera 10 godzin zajęć (lekcyjnych) w tym 4,5 godz. zajęć praktycznych połączonych z prezentacją pracy w systemie. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy „ Info-Ekspert” przy ul Kochanowskiego 47 lok 43 w Warszawie.

Warunkiem przeprowadzenia przez firmę Info-Ekspert szkolenia jest zebranie minimum 10 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa oraz przesłały potwierdzenie zapłaty na dwa dni przed planowanym terminem szkolenia. Firma Info-Ekspert zastrzega sobie w przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników możliwość zmiany terminu zgodnie z przewidywanym harmonogramem szkoleń. W takim przypadku uiszczona przez uczestnika opłata zostanie zwrócona w całości przelewem na konto lub przesunięta na poczet szkolenia organizowanego w innym terminie.

Podstawą uczestniczenia w szkoleniu stopnia jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty za szkolenie.

Cena za udział w szkoleniu wynosi 520,00 PLN (netto) od osoby - faktura VAT. (koszt szkolenia nie obejmuje ewentualnych kosztów zakwaterowania i wyżywienia). Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w ciągu 10 dni skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów szkolenia.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia poza siedzibą firmy, przy zachowaniu warunków, które zostały wymienione powyżej. Koszt i miejsce pozostają do uzgodnienia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenia i kursy specjalistyczne pogłębiające wiedzę z zakresu wyceny wartości pojazdów oraz kosztorysowania napraw prowadzone są przez CENTRUM SZKOLENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH, które jest oddziałem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie. Pełni ono funkcję ośrodka kształcenia specjalistycznego w szeroko rozumianym zakresie techniki samochodowej. Szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych uzyskać można na stronie internetowej: http://www.rzeczoznawcy.com.pl .

Materiały szkoleniowe

Gazeta Prawna - komentarz
Porównywalne ceny
Ustalenie wartości pojazdu
Identyfikacja i wybór pojazdu
Korekty wartości
Wpływ kompletacji wyposażenia
Wartość po szkodzie
Wydruk wyceny

Copyrights 2017: www.millenium.pl