sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PL EN RUS
SZKOLENIA


Jak skonfigurować zaporę systemu Windows dla aktywacji wersji serwerowej

Uruchomienie zaawansowanych ustawień zapory Windows

Uwaga! W celu poprawnego skonfigurowania Zapory należy zalogować się do systemu operacyjnego jako jego administrator

W celu uruchomienia zapory Windows, w zależności od wersji systemu operacyjnego, należy wykonać następujące czynności:

 • dla Windows 8 / 10 / Windows Serwer 2016 kliknąć:
  Przycisk Start -> Ustawienia -> Sieć i Internet -> Zapora systemu Windows -> Ustawienia zaawansowane
 • dla Windows 7 kliknąć:
  Przycisk Start -> Panel Sterowania -> Zapora Windows Defender -> Ustawienia Zaawansowane

Konfiguracja zapory

 • 1. W oknie, które pojawi się na ekranie, należy stworzyć nową regułę przychodzącą. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na pozycję Reguły przychodzące i wybieramy opcję Nowa reguła:


 • 2. W kolejnym oknie wybieramy Typ reguły wskazując opcję Port. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Dalej


 • 3. Zaznaczamy protokół TCP oraz wskazujemy wolny port lokalny z zakresu 49152 - 65535. Zaleca się stosowanie numerów powyżej 61000. Numer portu powinien być taki sam, jaki został wpisany w oknie aktywacji serwerowej. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Dalej


 • 4. W kolejnym oknie zaznaczamy Zezwalaj na połączenie. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Dalej.


 • 5. Zaznaczamy zakres stosowania reguły. Stan zaznaczenia poszczególnych opcji zależy od konfiguracji sieci. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Dalej


 • 6. Wprowadzamy dowolną nazwę i opis reguły. Zaleca się jednak by w jej nazwie znalazł się tekst „KSIE” i numer portu. Ułatwi to późniejszą identyfikację reguły. Po wprowadzeniu tych danych klikamy przycisk Zakończ.


 • 7. Kolejny krok to powiązanie reguły z usługą aktywacji serwerowej. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na regułę i wybieramy Właściwości. W oknie, które się pojawi wskazujemy zakładkę Programy i usługi, zaznaczamy opcję Ten program. Po kliknięciu na przycisk Przeglądaj, wchodzimy do katalogu programu i wybieramy plik Ksie_SV.exe. Po zakończeniu operacji klikamy przycisk Zastosuj.


Copyrights 2017: www.millenium.pl