Przejdź

sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PROGRAMY


Porównanie i konfiguracja wersji programów

rozwiń kryteria wyszukiwania


OPIS INFO-
DANE
INFO-
AUTO
INFO-
STD
INFO-
PLUS
INFO-
AUTO
NET
INFO-
AUTO
PRO
NET
INFO-
PLUS
NET
Opcje podstawowe Ogólne
Dane samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, przyczep i samochodów kempingowych, ciągników rolniczych, przyczep ciężarowych i naczep + + + + + + +
Dane autobusów + + + +
Wartości pojazdów nowych i używanych + + + + + + +
Pełna lista wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego + + + + +
Uproszczona lista wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego + +
Rozbudowana lista danych technicznych + + + + +
Dane archiwalne za okres styczeń 1996 - grudzień 2004 (za dodatkową opłatą) + + + +
Dane archiwalne od stycznia 2005 roku (za dodatkową opłatą dla wersji stacjonarnych programu) + + + + + + +
Uproszczona kalkulacja naprawy Audatex +
Sieciowy tryb pracy (w sieci Internet) + + +
Sieciowy tryb pracy (w sieci lokalnej) + + + +
Pomoc interaktywna + + + + + + +
Zdalna pomoc świadczona za pomocą zewnętrznej aplikacji TeamViewer + + + + + + +
Zasady zakupu
Licencja na użytkowanie na okres 12 miesięcy (nielimitowana liczba wycen) + + + +
Dodatkowa opłata za dostęp do danych archiwalnych + + + +
Zakup określonej liczby wycen - tradycyjnie lub przez system płatności online + + +
Dostęp do danych
Limitowany okresem ważności licencji + + + +
Limitowany liczbą wykupionych wycen + + +
Wyszukiwanie pojazdu po marce, roku produkcji, pojemności + + + + + + +
Wyszukiwanie pojazdu po numerze Info-Ekspert + + + + + + +
Wyszukiwanie pojazdu po marce, modelu, wersji, roku produkcji + + +
Wyszukiwanie pojazdu na podstawie skanu lub zdjęcia kodu QR, który znajduje się na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego + + +
Poglądowe zdjęcia w oknach związanych z wyborem pojazdu + + + + + +
Przeglądanie bazy pojazdów + + +
Przeglądanie cen w walucie Euro + + +
Wydruk podstawowych danych pojazdu i jego wartości dla kolejnych roczników + + + +
Porównanie modeli i wydruk porównania + + + +
Opłata za jedną wycenę umożliwia:

- wybór pojazdu i wejście do formularza jego wyceny


20 razy


20 razy
- wycenę wybranego pojazdu przy różnych parametrach 5 razy 10 razy
Opłata za dwie wyceny programu umożliwia:

- wykonanie jednej uproszczonej kalkulacji naprawy Audatex


1 raz
- wybór pojazdu i wejście do formularza jego wyceny 10 razy
- wycenę wybranego pojazdu przy różnych parametrach 1 raz
Dystrybucja
Instalacja i aktualizacja pobierana ze strony internetowej + + + +
System automatycznej aktualizacji programu + + + +
Opcje związane z wyceną Ogólne
Wycena testowa / demo + + + + + +
Wycena pojazdu znajdującego się w bazie + + + + + +
Wycena pojazdu spoza bazy + + +
Wycena pojazdu na podstawie innej wcześniej wykonanej wyceny + + +
Oszacowanie rynkowego ubytku wartości pojazdu związanego z pierwszym uszkodzeniem o charakterze kolizyjnym + +
Wycena w cenach BRUTTO / NETTO + + + + + + +
Wycena w EURO + + + +
Tryb ubezpieczeniowy i tryb rzeczoznawcy + + +
Możliwość przesyłania wyceny pocztą (e-mail) + + + + + +
Personalizacja ustawień użytkownika + + + + + + +
Korekty za (A - automatyczna, U - użytkownika)
Pierwszą rejestrację A A A A A A
Przebieg A A A A A A
Datę szkody A A A
Wcześniejsze naprawy A A/U A/U A A A/U
Rynkowy ubytek wartości po pierwszej naprawie A A
Liczbę właścicieli A A/U A/U A A A/U
Aktualność badań technicznych A A/U A/U A A A/U
Indywidualny zakup za granicą A A/U A/U A A A/U
Stan utrzymania i dbałość o pojazd U U U
Niewłaściwe serwisowanie pojazdu U U U
Szczególny charakter eksploatacji U U U
Regionalną sytuację rynkową U U U
Konieczne naprawy pojazdu U U U
Kupiony od dealera, potwierdzony stan techniczny / dodatkowa gwarancja U U U
Nieoryginalne cechy identyfikacyjne U U U
Kierownicę z prawej strony / kierownicę przełożoną na lewą stronę A/U A/U A/U
Dodatkowe korekty definiowalne jedna trzy trzy jedna jedna trzy
Wartość minimalna pojazdu na podstawie szacowanej wartości złomu + +
Dobór parametrów pojazdu - dla samochodów dostawczych i ciężarowych pozwala na zautomatyzowaną zmianę niektórych parametrów pojazdu oraz jego zabudowy + + + + + +
Zautomatyzowane komentarze do poszczególnych korekt + +
Zmiana wartości pojazdu po przeprowadzeniu naprawy + +
Wyposażenie
Korekta za wyposażenie dodatkowe A A/U A/U A A A/U
Korekta za wyposażenie brakujące A A/U A/U A A A/U
Możliwość definiowania i określania wartości nowego elementu wyposażenia U U U
Modyfikacja listy wyposażenia + + +
Możliwość tworzenia listy wyposażenia mimo braku informacji o wyposażeniu w bazie danych - w oparciu o listę ogólną + + + + + +
Możliwość tworzenia listy wyposażenia mimo braku informacji o wyposażeniu w bazie danych - w oparciu o listę wyposażenia zbliżonego pojazdu + +
Definiowanie listy wyposażenia specjalnego przy wycenie pojazdów spoza bazy + + +
Katalog wartości bazowych
Modyfikacja wartości bazowej pojazdu + + +
Dopisywanie danych do katalogu wartości bazowej + + +
Ogumienie
Korekta za ogumienie (stopień zużycia bieżnika) A/U A/U A/U
Dostęp do bazy cenowej opon dla rynku krajowego + + +
Edycja tabeli ogumienia pojazdu + + +
Dokumentacja fotograficzna
Możliwość dołączenia fotografii do wyceny + + + + + +
Modyfikacje wczytanych fotografii - zmiana rozdzielczości, przycinanie, obracanie, jasność, kontrast + + +
Umieszczanie na fotografiach obiektów graficznych - strzałek, zakreśleń, komentarzy + + +
Zarządzanie dokumentacją fotograficzną w układzie podglądu kolejnych stron wydruku + + + + + +
Indywidualne formatowanie fotografii + + + + + +
Współpraca z systemami kalkulacji napraw

firmy Audatex
Otwieranie nowej wyceny na podstawie wybranej kalkulacji Audatex ze wstępną identyfikacją pojazdu + +
Pobieranie danych z pliku *.90 + + +
Komunikacja z webowym systemem AUDA -NET + + +
Możliwość dołączenia kalkulacji do wyceny + + +
Podgląd oraz wydruk dołączonej kalkulacji + + +
Przeniesienie z kalkulacji do wyceny obrazu uszkodzeń i kosztów naprawy + +
Eksport wyników do AUDA -NET +
Współpraca z systemami kalkulacji napraw

firmy DAT
Otwieranie nowej wyceny na podstawie wybranej kalkulacji DAT ze wstępną identyfikacją pojazdu + + +
Możliwość importowania danych z kalkulacji wykonanych i zapisanych w systemie DAT MyClaim + + +
Możliwość pobierania danych z kalkulacji wykonanych w webowej wersji systemu DAT (CalculatePro) + + +
Możliwość dołączenia kalkulacji do wyceny + + +
Podgląd oraz wydruk dołączonej kalkulacji + + +
Przeniesienie z kalkulacji do wyceny obrazu uszkodzeń i kosztów naprawy + + +
Wycena pojazdu uszkodzonego
Pomocniczy kosztorys naprawy + + +
Wprowadzanie zbiorczych danych o kosztach naprawy pojazdu + + +
Budowa obrazu uszkodzeń pojazdu + +
Możliwość wprowadzenia listy elementów nieuszkodzonych +
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą stopnia uszkodzenia zespołów + +
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą urealnionego kosztu naprawy + +
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą zredukowanego kosztu naprawy + +
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą odzysku części + +
Współpraca z systemem aukcyjnym AutoOnline +
Współpraca z systemem aukcyjnym PZU Pomoc +
Współpraca z systemem aukcyjnym „car.tv” +
Współpraca z systemem aukcyjnym WRECAR +
Wydruki
Podstawowy + + + + +
Skrócony + + +
Arkusz kontrolny + + +
Ocena techniczna + + +
Strona tytułowa + + +
Arkusz dotyczący wartości pojazdu uszkodzonego WPU + +
Arkusz wyliczenia rynkowego ubytku wartości + +
Kosztorys pomocniczy + + +
Zmiana wartości pojazdu po przeprowadzeniu naprawy + +
Dokumentacja fotograficzna + + + + +
Dołączona kalkulacja AUDATEX wraz z informacją o zastosowanych w kalkulacji częściach alternatywnych (arkusz optymalizacji) + + + +
Raport optymalizacji części do kalkulacji Audatex + + + +
Dołączona kalkulacja DAT + + +
Opis powłoki lakierowej + + +
Wydruki dodatkowe + + + + +
Anonimizacja wybranych elementów wydruków + + +
Możliwość dołączenia do wydruków własnego nagłówka i grafiki z podpisem + + + + +
Indywidualna konfiguracja logo na wydrukach + + + + + +
Budowa szablonów wydruków dodatkowych + + +
Eksport wydruków do formatu PDF + + + + + +
Wydruk tabeli wartość bazowych +
Ceny zakupu
Wartości bazowe / wycena w cenach zakupu + + + + +
Moduł "Szczegółowego opisu stanu technicznego pojazdu" +
Wydruk opinii (szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu) +


Copyrights 2017: www.millenium.pl