Przejdź

sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PROGRAMY


Komputerowy System INFO-EKSPERT - "INFO-STANDARD"

Umożliwia wykonanie profesjonalnej wyceny pojazdu

INFO-STANDARD - wersja programu umożliwiająca wykonanie dokładnej, jednolitej i profesjonalnej wyceny wybranego pojazdu,oraz sporządzenie jej wydruku. W trakcie wyceny użytkownik ma możliwość wprowadzenia korekt wartości bazowej dotyczących między innymi stanu utrzymania pojazdu, liczby dotychczasowych właścicieli, itd., a także wprowadzenie trzech korekt definiowanych przez samego użytkownika. W celu określenia jak najbardziej dokładnej wartości pojazdu istnieje również możliwość modyfikacji wyposażenia standardowego i dodatkowego tak, aby odpowiadało ono rzeczywistemu stanowi dla konkretnego, wycenianego pojazdu. Edycji podlega również ogumienie , można podać stopień jego zużycia lub wprowadzić ogumienie niestandardowe , co także wpłynie na wartość pojazdu.Końcowym efektem wyceny jest jej wydruk. Składa sie on kilku części, które odpowiadają danym etapom.Na wydruku pojawiają się dane identyfikacyjne pojazdu, jego wartość rynkowa, wyposażenie oraz nazwy i wartości wszelkich zadanych korekt. Do wyceny można również dołączyć dokumentację zdjęciową Pliki w formacie jpg lub gif. Poza tym program daje możliwość korzystania ze wszystkich funkcji wersji INFO-DANE.

Do programu w wersji INFO-STANDARD można dołączyć moduł - Ceny zakupu

Formularz zamówienia

Zrzuty ekranowe:Opis funkcji programu:

Opcje podstawowe:
• Dane samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, motocykli, przyczep i samochodów kempingowych
• Dane samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, ciągników rolniczych
• Lista wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego z możliwością wydruku
• Rozbudowana lista danych technicznych
• Dane archiwalne za okres styczeń 1996 - grudzień 2004 (opcja dostępna po dodatkowej opłacie)
• Dane archiwalne od stycznia 2005 roku (opcja dostępna po dodatkowej opłacie)
• Sieciowy tryb pracy (w sieci lokalnej)
• Pomoc interaktywna

Zasady zakupu
• Licencja na użytkowanie na okres 12 miesięcy (nie limitowana liczba wycen)
• Dodatkowa opłata za dostęp do danych archiwalnych

Dostęp do danych
• Limitowany okresem ważności licencji
• Wyszukiwanie pojazdu po marce, roku produkcji, pojemności
• Wyszukiwanie pojazdu po numerze Info-Ekspert
• Wyszukiwanie pojazdu po marce, modelu, wersji, roku produkcji
• Przeglądanie bazy pojazdów
• Przeglądanie cen w walucie Euro
• Wydruk podstawowych danych pojazdu i jego wartości dla kolejnych roczników
• Porównanie modeli i wydruk porównania

Ogólne
• Wycena testowa / demo
• Wycena pojazdu znajdującego się w bazie
• Wycena pojazdu spoza bazy
• Wycena pojazdu na podstawie innej wcześniej wykonanej wyceny
• Wycena w cenach BRUTTO / NETTO
• Wycena w złotych / EURO
• Tryb ubezpieczeniowy i tryb rzeczoznawcy
• Możliwość przesyłania wyceny pocztą (e-mail)
• Personalizacja ustawień użytkownika

Korekty za:
• Pierwszą rejestrację - automatyczna
• Przebieg – automatyczna
• Datę szkody - automatyczna
• Wcześniejsze naprawy – automatyczna/użytkownika
• Liczbę właścicieli – automatyczna/użytkownika
• Aktualność badań technicznych – automatyczna/użytkownika
• Indywidualny zakup za granicą – automatyczna/użytkownika
• Stan utrzymania i dbałość o pojazd – użytkownika
• Niewłaściwe serwisowanie pojazdu – użytkownika
• Szczególny charakter eksploatacji – użytkownika
• Konieczne naprawy pojazdu - użytkownika
• Regionalną sytuację rynkową - użytkownika
• Dodatkowe korekty definiowalne – ilość: 3

Wyposażenie
• Korekta za wyposażenie dodatkowe – automatyczna/użytkownika
• Korekta za wyposażenie brakujące – automatyczna/użytkownika
• Modyfikacja listy wyposażenia
• Możliwość tworzenia listy wyposażenia mimo braku informacji o wyposażeniu w bazie danych w oparciu o listę ogólną oraz listę wyposażenia zbliżonego pojazdu
• Definiowanie listy wyposażenia specjalnego przy wycenie pojazdów spoza bazy

Ogumienie
• Korekta za ogumienie ( stopień zużycia bieżnika) automatyczna/użytkownika
• Dostęp do bazy cenowej opon dla rynku krajowego
• Edycja tabeli ogumienia pojazdu

Dokumentacja fotograficzna
• Możliwość dołączenia fotografii do wyceny
• Modyfikacje wczytanych fotografii – zmiana rozdzielczości, przycinanie, obracanie, jasność, kontrast
• Umieszczanie na fotografiach obiektów graficznych - strzałek, zakreśleń, komentarzy
• Zarządzanie dokumentacją fotograficzną w układzie podglądu kolejnych stron wydruku
• Indywidualne formatowanie fotografii

Współpraca z systemami kalkulacji napraw firmy AUDATEX
• Otwieranie nowej wyceny na podstawie wybranej kalkulacji Audatex ze wstępną identyfikacją pojazdu
• Pobieranie danych z pliku *.90
• Bezpośrednie pobieranie danych z programu Audashare
• Komunikacja z webowym systemem AUDA-NET
• Możliwość dołączenia kalkulacji do wyceny
• Podgląd oraz wydruk dołączonej kalkulacji
• Przeniesienie z kalkulacji do wyceny obrazu uszkodzeń i kosztów naprawy

Wycena pojazdu uszkodzonego
• Pomocniczy kosztorys naprawy
• Wprowadzanie zbiorczych danych o kosztach naprawy pojazdu

Wydruki
• Podstawowy
• Skrócony
• Arkusz kontrolny
• Ocena techniczna
• Strona tytułowa
• Kosztorys pomocniczy
• Dokumentacja fotograficzna
• Dołączona kalkulacja Audatex
• Opis powłoki lakierowej
• Wydruki dodatkowe
• Możliwość dołączenia własnego nagłówka do wydruków
• Indywidualna konfiguracja logo na wydrukach
• Budowa szablonów wydruków dodatkowych
• Eksport wydruków do formatu PDF

Copyrights 2017: www.millenium.pl