Przejdź

sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

PROGRAMY


Komputerowy System INFO-EKSPERT - "Ceny zakupu"

Opis programu:

Zgodnie z definicją wartość rynkowa zakupu pojazdu to prawdopodobna kwota środków płatniczych, za jaką podmiot handlujący pojazdami używanymi odkupi pojazd w dobrym stanie technicznym w celu jego ponownej sprzedaży.

Moduł - CENY ZAKUPU pozwala na wycenę samochodów osobowych, terenowych oraz dostawczych (do 3,5 t.) w wartościach zakupu przy założonym okresie eksploatacji od jednego miesiąca do 12 lat.

Moduł – CENY ZAKUPU dostępny jest aktualnie we wszystkich wersjach programu , bez względu na wybraną konfigurację (jednostanowiskową czy serwerową)

Wybrany w ramach danej wyceny rodzaj wartości (sprzedaż / zakup) jest widoczny w prawym górnym rogu Głównego okna wyceny oraz w oknie [I] Dane identyfikacyjne pojazdu.Strona główna wyceny
(Fragment panelu podstawowych danych)


Strona [I] Dane identyfikacyjne pojazdu
(Sekcja: wartość bazowa w/g katalogu)


Zmiany rodzaju wartości dokonuje się analogicznie jak przełączenia NETTO/BRUTTO w oknie Przelicz w sekcji Zmiana na wywoływanym z okna [I] Dane identyfikacyjne pojazdu.

UWAGA! Przy wycenie w wartościach zakupu brak jest możliwości określenia wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym, wyliczenia różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie, czy też określenia oceny stanu technicznego pojazdu po szkodzie i zakresu powstałych uszkodzeń (NIE są aktywne okna Obraz uszkodzeń, Podsumowanie, Rynkowy ubytek wartości oraz w oknie Naprawa NIE jest aktywna zakładka Naprawa pojazdu uszkodzonego.

W oknach związanych z przeglądaniem bazy pojazdów i wyborem pojazdu do wyceny zostały dodane kolumny zawierające bazowe wartości zakupu.

W górnym menu Strony Głównej Programu została dodana opcja Dane -> Wartości zakupu. Jej zaznaczenie powoduje, że przy wyborze, będą dostępne jedynie te pojazdy, dla których program dopuszcza wycenę w wartościach zakupu.

Dystrybucja

Moduł Ceny zakupu nie jest samodzienym programem, a jedynie rozszerzeniem aktualnie dostępnych wersji Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT. Jako taki nie podlega więc oddzielnej dystrybucji.

Więcej informacji: sprzedaz@info-ekspert.pl lub (22)560-70-70 do 72

Copyrights 2017: www.millenium.pl